اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=89380&title=شرط تعلق سود و ضرر به نسبت سرمايه

اشتراک گذاری