اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=89396&title=نماز در خانه ای که بدون اجازه شریک فروخته شده

اشتراک گذاری