اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=89491&title=خمس افزایش قیمت به سبب تورم

اشتراک گذاری