اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=89749&title=حکم کمک به مسجد از مال مخلوط به حرام

اشتراک گذاری