اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=90302&title=حکم تفاوت ازدواج موقت با زنا

اشتراک گذاری