اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=90366&title=علت همراهي نكردن مردم با امام علي پس از پیامبر

اشتراک گذاری