اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=90500&title=منظور از شناخت امام زمان چیست

اشتراک گذاری