اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=91076&title=حکم تجاوز دو گروه مسلمان علیه یکدیگر و غنائم بدست آمده

اشتراک گذاری