اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=91161&title=دادن وکالت به دیگری برای پرداخت فطریه در شهر دیگر

اشتراک گذاری