اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=91277&title=منظور از نانخور بودن در زکات فطره چیست

اشتراک گذاری