اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=92697&title=اگر مردم از حکومت اسلامی حمایت نکنند

اشتراک گذاری