اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=92717&title=تغییر رای مردم و حکومت اسلامی

اشتراک گذاری