اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=92738&title=آیا با وجود ولى  فقيه نقش سایر مراجع ساقط می شود

اشتراک گذاری