اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=92767&title=شورش وقیام بر علیه حکومت ها از منظر سیاسی و دینی

اشتراک گذاری