اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=92942&title=معناي دميدن روح خدا در انسان چيست

اشتراک گذاری