اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=92980&title=پرداخت غیر نقدی دین نقدی

اشتراک گذاری