اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=94919&title=صفات و ویژگی های امام زمان

اشتراک گذاری