اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=95001&title=نماز يعنى چه خدا چه انتظارى از نماز ما دارد

اشتراک گذاری