اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=95235&title=غیبت امام زمان شدید ترین امتحان شیعه

اشتراک گذاری