اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=96432&title=دعا قضا و قدر را تغییر میدهد

اشتراک گذاری