اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=96506&title=اولویت نظر متولی در توسعه یا تعمیر مسجد

اشتراک گذاری