اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=96549&title=عدم جواز فروش موقوفه به خاطر ناتوانی واقف 

اشتراک گذاری