اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=96614&title=چرا شیعه فرقه ناجیه و بر حق است

اشتراک گذاری