اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=96620&title=آیا دعا زمان و مکان خاص دارد

اشتراک گذاری