اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=96722&title=کسي که در تقليد احتياط مي کند خمس را به کدام مرجع بپردازد

اشتراک گذاری