اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=96934&title=کسب رضایت مالک هدایای گران بها

اشتراک گذاری