اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=97487&title=عدم لزوم وقفی بودن زمین قبرستان 

اشتراک گذاری