اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=97564&title=آیا خوبان بهشتی نیز نیازمند شفاعت هستند

اشتراک گذاری