اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=97645&title=تاسیس صندوق خیریه توسط امام صادق برای شیعیان

اشتراک گذاری