اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=97712&title=ضمانت امام صادق برای گنه کاری که تا آخر خط رفته بود +فیلم

اشتراک گذاری