اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=97736&title=قطع شدن ارتباط و خراب شدن روحیه

اشتراک گذاری