اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=97756&title=پشیمانی از گذشته و احساس گناه

اشتراک گذاری