اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=97890&title=وقف زمین برای مسجد مشروط به ساخته شدن

اشتراک گذاری