اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=98071&title=رد كردن خواستگار خوب به امید خواستگار بهتر

اشتراک گذاری