اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=98491&title=آیا جلباب در قرآن همان چادر است

اشتراک گذاری