اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=98534&title=محصولي که به حد زکات رسيده از بین برود

اشتراک گذاری