اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=98995&title=هدیه دادن پول بشرط پس دادن در وقت معین

اشتراک گذاری