اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=99262&title=ثمره عمل به آنچه از حلال و حرام می دانیم

اشتراک گذاری