اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=99694&title=استفاده خداوند در قرآن از الفاظ شک و تردید مثل لعل نشانه چیست

اشتراک گذاری