اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=99715&title=عرش الهی بر آب به چه معناست

اشتراک گذاری