اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/ur/?p=1030&title=کیا مرجع تقلید کو بدلنا جائز ہے؟

اشتراک گذاری