اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/ur/?p=1217&title=کیا سورج مطہرات میں سے ہے ؟

اشتراک گذاری