اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/ur/?p=1260&title=مقام پاخانہ کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے ؟

اشتراک گذاری