اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/ur/?p=236&title=دوسرے علاقوں کے افق پر اعتماد کرنا

اشتراک گذاری