اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/ur/?p=276&title=بعد والی راتوں میں چاند کی خصوصیات کو دیکھ کر پہلی تاریخ معین کرنا

اشتراک گذاری