اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/ur/?p=520&title=صبح کی اذان تک جنابت پر باقی رہنا

اشتراک گذاری