اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/ur/?p=531&title=صبح کی اذان سے پہلے احتلام سے غافل رہنا

اشتراک گذاری