اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/ur/?p=547&title=شرم کی وجہ سے غسل ترک کر کے جنابت پر باقی رہنا

اشتراک گذاری