اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/ur/?p=93&title=کیا غیر معصوم کو امام کہنا جائز نہیں ہے؟

اشتراک گذاری