اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://photo.razavi.ir/fa/10007/نمایی-ازگنبدمدرسه-علمیه-دو-درب-و-گنبد،گلدسته-مسجد-گوهر-شاد&text= نمایی ازگنبدمدرسه علمیه دو درب و گنبد،گلدسته مسجد گوهر شاد

اشتراک گذاری